Làm sao hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ doanh nghiệp Singapore

Sau khi có bản cứng, để tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, cần liên hệ với 4 cơ quan chính phủ liên quan tại Singapore Các cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra, công chứng, và đóng dấu xác nhận lên các giấy tờ này...Bằng việc đóng dấu, bộ giấy tờ này đã được xác nhận hoàn tất hợp pháp hóa lãnh sự và đã có giá trị sử dụng tại Việt Nam. Nhìn chung, quy trình hợp pháp hóa lãnh sự sẽ trải qua các bước cơ bản như sau: Trên thực tế, quy trình hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ thành lập doanh nghiệp tại Singaopore sẽ là như sau: 1.

Gần đây, dịch thuật 24h nhận được khá nhiều thư điện tử từ các đối tác nước ngoài, đặc biệt là Singapore liên hệ tư vấn về vấn đề hợp pháp hóa lãnh sự bộ hồ sơ giấy tờ (Giấy chứng minh đăng ký thành lập doanh nghiệp (Business Registration); Giấy chứng nhận công ty hoạt động (Certificate of Good Standing) hoặc một số các giấy tờ chứng nhận doanh nghiệp đã thay đổi cổ đông, giám đốc, đối tác.... để sử dụng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, số lượng khách quá nhiều nên khó lòng trả lời riêng từng vị khách yêu quý được do đó dẫn đến việc chậm trễ trong việc phản hồi. Dịch thuật 24h chân thành xin lỗi các quý khách hàng. Vì vậy hôm nay, để giúp quý khách hàng hiểu rõ tổng quan cơ bản, Dịch thuật 24h sẽ làm riêng một bài viết để giới thiệu rõ ràng về vấn hợp pháp hóa lãnh sự cho các chứng minh, giấy tờ, bộ hồ sơ công ty Sing.Nhìn chung, quy trình hợp pháp hóa lãnh sự sẽ trải qua các bước cơ bản như sau:

Trên thực tế, quy trình hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ thành lập doanh nghiệp tại Singaopore sẽ là như sau:

1. Mua các bản cứng giấy tờ cần thiết từ Cơ quan Kế toán và cty Singapore _ACRA (Acconting Corporate Regulatory Authority). Sau khi thành lập công ty, ACRA (Singapore) sẽ cấp cho doanh nghiệp các giấy chứng nhận điện tử. Do đó, để có được bản cứng các giấy tờ này, cty phải liên hệ với ACRA để mua.

Thông thường, sau khi thành lập cty, chủ cty có thể cân nhắc để tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ sau:

- Giấy xác minh thành lập cty (Certificate of Business Registration)

- Giấy chứng minh hoạt động công ty (Certificate of Good Standing

- Download mẫu giấy chứng minh tại đây hoặc ở cuối bài)

- Hồ sơ doanh nghiệp (Business Profile). Hồ sơ doanh nghiệp là tài liệu được cung cấp bới ACRA thể hiện rõ ngày thành lập cty, tên giám đốc, số lượng cổ đông, số lượng cổ phần nắm giữ...

- Một số giấy tờ chứng minh cty đã thay đổi tên, thay đổi giám đốc, cổ đông...

2. Sau khi có bản cứng, để tiến hành hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, cần liên hệ với 4 cơ quan chính phủ liên quan tại Singapore
Các cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra, công chứng, và đóng dấu xác nhận lên các giấy tờ này...Bằng việc đóng dấu, bộ giấy tờ này đã được xác nhận hoàn tất hợp pháp hóa lãnh sự và đã có giá trị sử dụng tại Việt Nam.

3. dịch thuật và công chứng tại Việt Nam. Để thuận tiện các khách hàng, đối tác của công ty trong việc tiếp cận, hiểu và cập nhật các giấy tờ này, nhiều khách hàng của Dịch thuật 24h còn mong muốn dịch thuật và công chứng các giấy tờ này tại Việt Nam.