Quy tắc tương cận trong tiếng anh là gì : Bạn biết không

Tôi đoán chắc rằng dù rằng bạn là người học, vận dụng hoặc làm việc với tiếng Anh lâu nằm khi nghe đến hai Quy tắc tương cận và Song hành chắc chắn 90 sẽ cảm thấy lạ lẫm và tự hỏi đây là 2 nguyên tắc gì, tiếng Anh có 2 quy tắc nào sao,... hay đại loại tự hỏi những câu như vậy.

### Đọc thêm: Đề phỏng với yếu tố mô tả trong tiếng anh

Tôi xin trả lời với bạn là có, trong tiếng Anh có` 2 quy tắc trên, hơn nữa nó còn hết sức quen thuộc và thông dùng không qua là trong quá trình học tập và vận dụng chúng ta chỉ biết bản chất là chưa tìm biết và nhớ về tên gọi mà thôi.1. Quy tắc tương cận là gì

Trong tiếng Anh, từ Proximity có nghĩa là gần. The rule of proximity được dịch là Quy tắc tương cận. Quy tắc tương cận qui định rằng, khi một yếu tố mô tả bổ nghĩa cho một từ nào, thì nó phải được đặt gần từ đó (Ví dụ: the dirty money, the golden bridge,...)

Cùng lấy ví dụ cụ thể nào

Hãy xét ví dụ dưới đây. Khi ta thay đổi vị trí của từ only, ý nghĩa của câu hoàn toàn thay đổi:

Only Gary hit his classmate on the nose (Chỉ có Gary đánh bạn cậu ta vào mũi)

Gary only hit his classmate on the nose (Gary chỉ đánh bạn cậu ta vào mũi thôi)

Gary hit only his classmate on the nose (Gary chỉ đánh mình bạn cậu ta vào mũi)

Gary hit his only classmate on the nose (Gary đánh người bạn duy nhất của cậu ta vào mũi)

Gary hit his classmate only on the nose (Gary đánh bạn cậu ta chỉ vào mũi thôi)

Gary hit his classmate on his only nose (Gary đánh vào cái mũi duy nhất của bạn mình)

Qua ví dụ trên, bạn có thể thấy sự đa dạng trong việc vận dụng từ "only". Chỉ cần thay đổi vị trí của từ này trong câu tiếng Anh là nghĩa biết của đoạn này đã thay đổi theo nhiều cách khác nhau. Vì vậy bạn thực sự cẩn thận với quy luật này khi dịch thuật tiếng Anh. Hãy thực sự lưu ý đến quy luật tương cận này và đề phòng nó kẻo bởi tôi đã gặp rất nhiều dịch thuật viên tiếng Anh, dù là giàu kinh nghiêm lâu nằm trong nghề hay mới bước chân vào nghề, đều thỉnh thoảng bị cái quy luật này "bẫy" một cách đau đớn. Hãy cẩn thận nhé.

(*) Một vài tài nguyên khác đã tham khảo cho nội dung bài viết này. Đọc thêm: Internet